• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دو مناره در دشت و گنبد سلطان بخت آغا
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - خیابان عبدالرزاق
ایران - استان اصفهان - اصفهان

دو مناره در دشت و گنبد سلطان بخت آغا

دو مناره در دشت و گنبد سلطان بخت آغا
نوع محل: تاریخی
تاریخ: آل مظفر (723-759 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - خیابان عبدالرزاق
از فلکه سبزه میدان در خیابان عبد الرزاق و از طریق پیاده روی ضلع شمالی آن پس از طی 200 متر در سمت راست وارد بازار اصلی می شویم. آنگاه پس از 150 متر دست چپ وارد کوچه ای می شویم. در حدود 100 متر جلوتر حمام شیخ قرار گرفته که با عبور از آن و طی 250 متر جلوتر به سمت راست می پیچیم. در اینجا در ضلع شمال فضائی باز دو بنای مذکور را در کنار یکدیگر آنهم در یکی از قدیمی ترین و معروف ترین محلات اصفهان ( در دشت) می یابیم. متاسفانه از کتیبه ورودی کاشیکاری آن که در نواری 50 سانتی قرار داشته، دیگر چیزی باقی نمانده، چنین استنباط می شود که این ورودی یا مربوط به مدرسه یا کاروانسرایی مظفری شبیه دارالضیافه بوده. در زیر گنبد مجاور مناره ها قبر سلطان بخت آغا از خاندان آل اینجو بانوی صاحب جمال و کمالی قرار گرفته که زمانی ملکه ایران زمین و همسر سلطان محمود آل مظفر بوده اما سرانجام به فرمان همسرش به قتل رسید.