• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازارهای اصفهان
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - میدان نقش جهان
ایران - استان اصفهان - اصفهان

بازارهای اصفهان

بازارهای اصفهان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: سلجوقیان ( 429- 590ه ق) سال 1029
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - میدان نقش جهان
مهمترین بازار اصفهان بازار قیصریه است که میدان نقش جهان را به میدان کهنه و اصفهان عصر سلجوقی مربوط می کند. این بازار که بازار سلطانی نیز نامیده میشود در زمان صفویه یکی از باشکوهترین بازارهای ایران و بزرگترین مرکز داد و ستد بود که انواع پارچه های گر انقیمت و اجناس مختلف در آن به فروش می رسید. بازار قیصریه در سال 1029 هجری قمری احداث گردید و دروازه باشکوه و نفیس آن نیز قیصریه نامیده می شد. یکی از سیاحان خارجی آن را ((..بزرگترین و مجلل ترین بازارهای اصفهان... ))نامیده که سقف آن گنبدی شکل است .
در وسط بازار که فضای مدور و وسیعی است ، قبه ای ساخته شده که آندره گدار آن را شبیه به گنبد هائی می داند که اعر اب اسپانیا می ساخته اند .
‏راسته بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده که طبقه بالا به امور دفتری و بازرگانی اختصاص داشت و در طبقه پایین مغازه های اصناف گونا گون در کنار هم مستقر شده بودند. از این بازار بزرگ و مجلل بازارهای دیگری منشعب می شدند که برخی از آنها هنوز هم فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارند. برخی ازاین بازارها عبارتند از:بازار عربان، هارونیه، نیم آورد، گلشن، مخلص، سماور سازها، و مقصودبیک، در طول این شاهراه سرپوشیده ‏و مسقف که برخی از خارجیان آن را (( گالری سرپوشیده )) نامیده اند عناصر مذهبی همچون مسجد خیاط ها، مسجد نو، مسجد ذوالفقار، مسجد شیشه، مسجد جارچی و دهها مسجد دیگر به فعا لیتهای مذهبی می پرداختند وبازرگا نان و اصناف گونا گون در آنها عبادت می کردند. مراکز فرهنگی هم به اعتبار ورونق بازار می افزودند. مدارسی همچون مدرسه کاسه گران، هارونیه، نیم آورد، جده بزرگ، جده کوچک، ملاعبدالله و... این مدارس با معماری خاص ایرانی اسلامی دهها سال است موضوع کتاب ها و رسالات و تحقیقات مهندسین ومعماران و سیاحان گونا گون هستند، نهادهای اقتصادی نیز ازدیگر جاذبه هائی هستند که دربازارها وجود داشته اند. برخی از این نهادها که « تیمچه » و«سرا» نامیده می شوند هنوز نیز فعال هستند .مشهور ترین این سراها عبارتند از:سرای اردستانیها، سرای خانی، سرای آقا، سرای پادرخت سوخته، سرای میر اسماعیل، سرای تالار، سرای خو انساری ها، سرای گلشن، سرای جارچی و سرای فخر. این سراها به همراه کاروانسراهای متعدد و پر رونق بازار اصفهان را به عنصری فعال تبدیل می کرده که سیاحان با اشتیاق از آن بازدید می کردند و با دقت در سفرنامه هایشان معرفی می نمودند. علاوه بر بازار قیصریه و بازارهای منشعب از آن بازارهای دیگری هم در اصفهان وجود داشته اند که معروف ترین آنها بازار شاهی یا بازارچه بلند است که در سال 1118‏هجری برابر با 1706 ‏میلادی به همراه مدرسه و سرای فتحیه در زمان شاه سلطان حسین آخرین حکمران صفویه ساخته شد.