• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خانه قدیمی جلفا
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - جلفا
ایران - استان اصفهان - اصفهان

خانه قدیمی جلفا

خانه قدیمی جلفا
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه (1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - جلفا
همانطور که در بخش های گذشته ،دیدیم همزمان با انتخاب اصفهان به پایتختی ، ‏جلفا تاسیس شد و تعداد بسیاری از ارامنه در این مکان ساکن شدند .
‏با پیشرفت و ترقی جلفا و احداث کلیساها و میدانهای متعدد، خانه های بسیاری نیز در جلفا ساخته شد. اگر چه اغلب این خانه ها در طول زمان و به خصوص پس از مهاجرت ارامنه از اصفهان خراب شدند ، اما هنوز خانه هائی در جلفای اصفهان وجود دارند که از نظر معماری و تزئینات و سایر ویژگیها در عداد آثار دیدنی اصفهان به شمار می روند .
‏گذرها و معابری که پس از گذشت دهها سال هنوز هم به همان نام قدیم خوانده می شوند بیانگر قدمت این محله است. در این بخش به معرفی چند خانه قدیمی جلفا می پردازیم. ذکر این نکته نیز مناسب است که خانه هائی که معرفی خواهند شد متعلق به ثروتمندان و کسانی بوده است که به دلیل موقعیت اجتماعی ویژه ای که داشت اند می توانسته اند خانه های مسکونی مجلل بسازند و برای تزئینات آ نها از هنر مندان و استادکاران مشهور و بنام استفاده کنند .
‏برخی از این خانه ها به دلیل مساحت زیاد در حال حاضر مورد استفاده مراکز آ موزشی است و برخی دیگر نیز در آینده کاربری های مناسب داده خواهد شد.