• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد آقا نور
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - محله أردشت اصفهان
ایران - استان اصفهان - اصفهان

مسجد آقا نور

مسجد آقا نور
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه (907-1135 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - محله أردشت اصفهان
در محله أردشت اصفهان مسجدی قرار دارد که طبق سنتهای معماری ایران به صورت ایوانه طراحی شده ‏است. ورودیهای مسجد آقا نور در ضلع شمالی و شرقی مسجد قرار گرفته که توسط کوچه های اطراف به بازار اردشت و محله ای به همین نام مربوط می شود.
‏بانی مسجد «نور الدین محمد اصفهانی » از افراد خیر و نیکوکار است که ساختمان مسجد را در زمان سلطنت شاه عباس اول شروع کرده است اما در اولین سال سلطنت شاه صفی به اتمام رسیده است. کتیبه سر در مسجد که به خط محمد رضا اماص و تاریخ 1039 ‏هجری قمری است بیانگر اینست که ایوان جنوبی مسجد وجود دارد به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی لاجوردی مورخ به 1298 هجری زمان محمد شاه قاجار است. خطاط این کتیبه محمد باقر شیرازی است در اشکال مربع شکلی که در داخل این ایوان وجود دارد با خطوط بنایی ساده لاجوردی بر زمینه آجری و خط کوفی حنائی بر زمینه فیروزه ای ، آیات قرآنی نوشت شده است. در ایوان شرقی مسجد نیز با خط نستعلیق به رنگ زرد بر زمینه کاشی خشت لاجوردی اشعاری نوشته شده است. مصراع آخر ماه 5 ‏تاریخی است که سال 1037 ‏را نشان ص دهد.
‏یکی از نفایس مسجد آقا نور شبستان زیبا و جالب آن است .نور این شبستان بوسیله قطعاتی از مرمر شفاف تامین می شود ستو نهای شبستان مسجد نیز بسیار جالب توجه هستند. بر اساس همین محر اب این شبستان با خط بنائی مشکی ساده بر زمینه زرد عبارات مذهبی نوشته شده است سر در خارجی این شبستان نیز با کاشی کاری و خطوط بنا تزئین شده است.
‏این شبستان در قرن سیزدهم به مسجد الحاق شده است. سر در شمالی مسجد آقا نور کتیبه ای دارد که به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی خشت لاجوردی به وسیله محمد باقر شیرازی کتابت شده است. مضمون این کتیبه آیات قرآن مجید است. مسجد آقا نور در جنگ تحمیلی آسیب های بسیاری دید که به شیوه اول بازسازی شد .