• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر محوطه فانوس دریایی (برج ساعت )
ایران - استان گیلان - بندر انزلی - ساحل بندر انزلی در دل دریا
ایران - استان گیلان - بندر انزلی

محوطه فانوس دریایی (برج ساعت )

محوطه فانوس دریایی (برج ساعت )
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ناصرالدین شاه قاجار سال 1230
کشور: ایران
استان: گیلان
شهر: بندر انزلی
آدرس: ایران - گیلان - بندر انزلی - ساحل بندر انزلی در دل دریا
در ساحل بندر انزلی در دل دریا فانوسی دریایی دیده می شود که در سال 1230 تا 1234 ه ق در زمان ناصرالدین شاه توسط خسرو خان گرجی حاکم وقت ساخته شده است. این فانوس دریایی با روغن چراغ روشن می شد و برای راهنمایی دریانوردان به کار می رفت. این فانوس دارای ساعتی هندلی است. در سال 1308 به دستور پهلوی اول مهندس آلمانی آن را با مصالح جدید مرمت کردند. فانوس دریایی دارای 20 متر ارتفاع و 148 پلکان از کف تا قسمت برج فوقانی است.