• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد ذوالفقار
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - دربازار اصفهان
ایران - استان اصفهان - اصفهان

مسجد ذوالفقار

مسجد ذوالفقار
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه (907-1135 ه ق ) سال 1109
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - دربازار اصفهان
دربازار اصفهان مسجد کوچکی واقع شده که به نام ذوالفقار خوانده می شود این مسجد در محله نیما ورد قرار دارد که در زمان صفویه یکی از محلات آباد و پر جمعیت اصفهان بود .
این مسجد در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی دومین حکمران این سلسله ساخته شده است. کتیبه ای که به خط ثلث با کاشی سفید معرق بر زمینه لاجوردی بر سر در مسجد نوشته شده به نام شاه طهماسب و ذوالفقار که اسم مسجد است اشاره کرده و تاریخ آن نیز950 ‏هجری قمری است. خطاط این کتیبه محمد سیا وش است. دراین کتیبه نام شیخ محمد صفی که بانی مسجد بوده است نیز آمده است.
‏پر در قدیمی مسجد ذوالفقار به خط ثلث برجسته اشعاری در مدح و ستایش حضرت رسول و حضرت علی ابن ابیطالب (ع) منقورا ست .
دربالای کتیبه سردرمسجد لوح سنگی سیاه رنگی نصب شده که با خط ثلث برجسته عباراتی بر روی آن نوشته شده است. مفاد این عبارت حاکی از این مطلب است که در سال 1109 ‏هجری قمری موقوفاتی برای این مسجد تعیین کرده اند کا تب این لوح محمد نصر بوده است. لوح بزرگتری که آن نیز به رنگ سیاه است در ایوان جنوبی نصب شده است. تاریخ این لوح 1037 هجری قمری آ خرین سال سلطنت شاه عباس اول است و مفاد آن بخشودگی مالیا ت برخی اصنا ف می باشد .
‏با توجه به منابع و مآخذ موجود مجموعه بناهایی که به نام ذوالفقار نامیده می شوند علاوه بر این مسجد حمام و مدرسه نیز بوده است . شاردن فرآنسوی علت نامگذاری این مجموعه را ارادت بانی آن ‏به حضرت علی ابن ابیطالب (ع) نوشته شده است.
‏مسجد و مدرسه و حمام ذوالفقار هنگامی در اصفهان ساخته شد که هنوز این شهر پایتخت نشده ‏بود. این نکته بیانگر این مطلب است که شهر اصفهان حتی در زمانی که مرکز حکومت نیز نبود مهم و آ باد بودو حکام و امراء و بزرگان کشور به آن توجه مخصوص داشتند.