• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه شیخ ابو مسعود رازی
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان
ایران - استان اصفهان - اصفهان

بقعه شیخ ابو مسعود رازی

بقعه شیخ ابو مسعود رازی
نوع محل: زیارتی
تاریخ: ایلخانی (654-736 ه ق ) سال 430
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان
از عماراتی که به نام خانقاه شیخ ابو مسعود رازی یا بقعه مسعودیه معروف بوده است امروز جز سردری قابل توجه و بسیار زیبا چیزی بر جای نمانده است. این محل درگذشته های دور قبرستان عمومی اصفهان بوده و حافظ ابونعیم مورخ و محدث و دانشمند بزرگ نیز در همین محل به خاک ‏سپرده شده است. (متوفی به سال 430 هجری قمری برابر با 1038 ‏میلادی)
‏شیخ ابو مسعود رازی ازمحدثین و دانشمندان نامدار قرن نهم هجری است که پس ازمرگ یک مجموعه شامل چهار سو و حمام و باغ بسیار بزرگی درکنار مزار او ساخته شد و به درب شیخ شهرت یافت. سردری که اکنون باقیمانده و بیانگر معماری و خطاطی دوران آ ق قویونلوها است کتیبه ای است که با کاشی مینائی تزئین شده و آ نرا باشکوه و بسیار زیبا توصیف کرده است.
‏این کتیبه در دو سطر یکی به خط ثلث جلی به رنگ سفید و دیگری به خط ثلث با حروف ریز طلائی بر زمینه آبی نوشته شده است. این کتیبه در زمان یعقوب فرزند اوزون حسن آق قویونلو نوشته شده و کاتب آن کمال الدین بن شهاب یزدی و تاریخ آن 895 ‏هجری قمری است. به نظر بسیاری از محققین و پژوهشگرانی که درباره معماری و کاشیکاری دوران ایلخانی بررسی کرده اند کاشیکاری این سردر بعدها الهام بخش بسیاری از کاشی کاران اصفهان بوده است.