• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه حفاظت شده مند
ایران - استان بوشهر - بندر کنگان - کنگان
ایران - استان بوشهر - بندر کنگان

منطقه حفاظت شده مند

منطقه حفاظت شده مند
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: بوشهر
شهر: بندر کنگان
آدرس: ایران - بوشهر - بندر کنگان - کنگان
این منطقه در اطراف رودخانه مند قرار دارد و از نظر حفاظت و تکثیر برخی از حیوانات دارای اهمیت قابل توجهی است.
‏بنابر آمار اداره حفاظت محیط زیست استان در حدود 600-700 رأس آهو و تعدادی قاراکل در این منطقه زندگی می کنند.