• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه نیروی دریایی
ایران - استان گیلان - بندر انزلی - بندر انزلی
ایران - استان گیلان - بندر انزلی

موزه نیروی دریایی

موزه نیروی دریایی
نوع محل: فرهنگی
تاریخ: پهلوی
کشور: ایران
استان: گیلان
شهر: بندر انزلی
آدرس: ایران - گیلان - بندر انزلی - بندر انزلی
موزه نیروی دریایی در بندر انزلی(کاخ رضا شاه) در میان باغی وسیع با چشم اندازی زیبا رو به دریا عمارتی است متاثر از معماری گذشته اروپا که در تقابل با معماری گیلان شکل گرفته است. از این رو بنای موزه به لحاظ معماری، خود یکی از بناهای تاریخی گیلان محسوب می شود. ورودی اصلی عمارت در تلفیق فرم های کناری و ایوانی در وسط کامل شده است. در اینجا فضای اصلی عمارت به پله های آن اختصاص یافته که در نمای جنوبی با تغییر هندسی در شکل پنجره ها خود را بیشتر نمیان می سازد. فضای پله های این عمارت با ریتم منظم ستون ها وشکل متقارن در پیوند با عناصر دیگر دیده می شود. به گونه ای استثنایی فضایی در میان یک فضای دیگر به وجود آمده است که امکان مستقل بودن هر یک نیز فراهم شده و باز بودن طبقه اول به همکف ارتباط بصری بسیار شکوهمندی ایجاد کرده است. اتاق های کناری نیز به جهت کارآرایی متفاوت هر یک به گونه ای خاص در قالب یک فرم متقارن طراحی شده اند.