• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اهنين راه – گچسر
ایران - استان البرز - کرج - دو کیلومتر پس از گچسر- به طرف تونل کندوان
ایران - استان البرز - کرج

اهنين راه – گچسر

اهنين راه – گچسر
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: کرج
آدرس: ایران - البرز - کرج - دو کیلومتر پس از گچسر- به طرف تونل کندوان
دو کیلومتر پس از گچسر، در جاده اصلی به طرف تونل کندوان در کنار رودخانه، آثاری از یک پل سنگی قدیمی دیده می شود که با نزدیک شدن به آن راهی قدیمی به عرض 160 سانتی متر که در دل صخره کنده شده، مشاهده می شود. با کمی دقت می توان آثار دیلم و کلنگ سازندگان آن را در جای جای سنگ ها دید. به این ترتیب این تصور به وجود می آید که چون راه توسط ابزار آهنی چون دیلم و کلنگ ایجاد شده به این نام خوانده شده است. استحکام زیاد پل و رنگ صخره که شباهت بسیار به آهن دارد، نیز می تواند دلیل این نام گذاری باشد