• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کاخ سلیمانیه
ایران - استان البرز - کرج - مرکز شهر کرج دانشکده کشاورزی کرج
ایران - استان البرز - کرج

کاخ سلیمانیه

کاخ سلیمانیه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه ( 1195 -1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: کرج
آدرس: ایران - البرز - کرج - مرکز شهر کرج دانشکده کشاورزی کرج
این بنا در قرن نوزدهم به دستور سلیمان میرزا فرزند فتحعلی شاه به استناد تاریخ عضدی توسط یکی از مهماران سرشناس آن زمان به نام صدر اصفهانی که پدر سلیمان میراز بود در حاشیه شهر کرج آن زمان ساخته شد. بنای دو ظبقه و تالار وسیع با دهلیز و پلکان و مزین به گچ بری های نفیس و نقوش بی نظیر از آغاز عهد قاجار به این کاخ ارزش فراوان داده است. این باغ و کاخ به فرمان فتحعلی شاه سلیمانیه نامیده شد.