• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر برج آرامگاهی میدانک
ایران - استان البرز - کرج - 60 کیلومتری جاده کرج – چالوس- نزدیک میدانک گچسر
ایران - استان البرز - کرج

برج آرامگاهی میدانک

برج آرامگاهی میدانک
نوع محل: تاریخی
تاریخ: خوارزمشاهیان(491 - 628 ه ق )
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: کرج
آدرس: ایران - البرز - کرج - 60 کیلومتری جاده کرج – چالوس- نزدیک میدانک گچسر
بنای سنگی برج میدانک در 60 کیلومتری جاده کرج- چالوس نزدیک میدانک گچسر واقع و بنایی هشت ضلعی با گنبد مخروطی است که در یک طرف آن ایوانی ساخته اند. فضای داخلی بنا در اصل مربع است و تزئینات داخلی در بالا و نزدیک سقف کاربندی هشت ضلعی است که تبدیل به دایره می شود و در نهایت سقف را مدور می سازد. نمای بیرونی بنا دارای تزئینات محراب مانند است که بالای آن تزئینات گوشواره ایجاد شده است. این برج با سنگ و ساروج ساخته شده و شبیه بناهای مغولی است.
شیوه ساختمانی بنا آن را در ردیف برج های آرامگاهی قرن هفتم قرار می دهد.