• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام هلجرد
ایران - استان البرز - کرج - روستای هلجرد شهرستان کرج
ایران - استان البرز - کرج

حمام هلجرد

حمام هلجرد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه ( 1195 - 1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: کرج
آدرس: ایران - البرز - کرج - روستای هلجرد شهرستان کرج
این حمام در روستای هلجرد شهرستان کرج قرار دارد. هلجرد یک روستای تاریخی است که مجموعه ای از آثار قرون گذشته را در خود جاب داده است. حمام هلجرد یکی از این بناهای قدیمی است که از دوره قاجاریه به جای مانده و از ساروج، سنگ و قلوه سنگ ساخته شده است. در این حمام نیز مانند حمام های دیگر با عبور از راهروی باریکی، رخت کن مشاهده می شود. ورودی زنانه در ضلع دیگر حمام واقع است. سقف این حمام با طاق عرقچین ساده پوشیده شده و در نوع خود بی نظیر است. مخزن آب، خزینه ، حوض، گرم خانه ، نظافت خانه، و ... از ملحقات حمام است.