• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل بادامك
ایران - استان البرز - کرج - مجاور روستای بادامک شهریار، روی یکی از شعب فصلی رودخانه کرج
ایران - استان البرز - کرج

پل بادامك

پل بادامك
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه(1195 - 1299 ه ق )
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: کرج
آدرس: ایران - البرز - کرج - مجاور روستای بادامک شهریار، روی یکی از شعب فصلی رودخانه کرج
این پل در مسیر جاده تهران – شهریار و مجاور روستای بادامک شهریار، روی یکی از شعب فصلی رودخانه کرج واقع شده و به نظر می رسد از آثار دوره قاجاریه باشد. در اوایل دوره اخیر، در کنار پل قدیمی، پل سنگی یک دهانه ای ساخته شد که جاده تهران – شهریار از روی آن می گذشت. در سال های اخیر به قصد تعریض این جاده پل قدیم و جدید را با مصالح بتونی به یکدیگر اتصال داده و سطح جاده را روی آنها گسترش دادند. بدین ترتیب ، پل قدیمی در زیر قسمتی از جاده کنونی قرار گرفت و با توجه به ترافیک سنگین این جاده و همچنین سوراخ های بزرگی که در پایه های پل ایجاد شده، امید نمی رود که ماندگاری زیادی داشته باشد.