• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد حسن پادشاه
ایران - استان آذربایجان شرقی - تبریز - در محوطه بازار شتر بان و میدان صاحب الامر
ایران - استان آذربایجان شرقی - تبریز

مسجد حسن پادشاه

مسجد حسن پادشاه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 586 سال سال 1050
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - در محوطه بازار شتر بان و میدان صاحب الامر
"حاج خلیفه کاتب چلبی"مولف کتاب "جهان نما"درباره این مسجد می نویسد:...جامع السلطان حسن که از بنا های اوزون حسن پادشاه آق قو یو نلو به طرز جوامع سلاطین با سنگ تراش و سرب ساخته شده بنای متین و با شکوهی است،در کنا صفه محراب یک قطعه مرمر بلغمی بزرگی به طول و عرض چند ذرع به دیوار نصب شده و جامع را رو نق بخشیده است سنگ مرمری با چنین ابعاد از نوادر به شمار می رود."اولیا چلبی"که در سال 1050 ه.ق از مسجد حسن پادشاه دیدن کرده در توصیف این مسجد می نویسد:"...این مسجد را سلطان حسن آق قویونلو بنا کرده است...بنای این مسجد یکی از شاهکار های هنر معماری است.گنبد های آن همه کاشی کاری شده و از چهار سو دارای منافذی هستند که با سنگ های مرمرین مزین و مشعشع گردیده اند".او در تشریح تزیینات مسجد می افزاید:"روی هر چهار دیوار این مسجد بزرگ را با اسلیمی ها،ترنجها ،گل ها و بوته های گوناگون و کتیبه های متعدد حجاری و گچ بری شده زینت بخشیده اند...بالای درها و پنجره ها نیز سنگ نبشته هایی با خط ثلث جلی وجود دارد که بی شباهت به خط زیبای یاقوت مستعصمی نیست.در طرفین محراب این مسجد دو پارچه ستون سنگی زرد رنگ قرار دارندکه گویا این ها کهرباست و نظیر شان در هیچ جای دنیا پیدا نمی شود".در وضعیت کنونی مسجد حسن پادشاه ،از آن همه سنگ تراش و رخام و کاشی جز تعدادی اندک باقی نمانده است،زیرا اوایل قرن حاضر در محل حسن پادشاه ،مسجدی با ستون های چوبی و سقف مسطح بر پا شد که هنوز مورد استفاده اهالی است.