• a
ترکیه - استان بیله‌جک
ترکیه - استان بیله‌جک

استان بیله‌جک

استان بیله‌جک
شهرهای استان بیله‌جک: بوزویوک,بیله‌جک,عثمانلی,سوگوت

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: بوزویوک

شهرهای استان بیله‌جک

بوزویوک

,

بیله‌جک

,

عثمانلی

,

سوگوت

معرفی استان بیله‌جک