• a
ترکیه - استان آدیامان
ترکیه - استان آدیامان

استان آدیامان

استان آدیامان
شهرهای استان آدیامان: گول‌باشی,بسنی,چلیخان

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: گول‌باشی

شهرهای استان آدیامان

گول‌باشی

,

بسنی

,

چلیخان

معرفی استان آدیامان

در سرشماری سال ۲۰۰۰ جمعیت شهر آدیامان ۶۲۳۸۱۱ نفر بوده‌است.