• a
ترکیه - استان سیواس
ترکیه - استان سیواس

استان سیواس

استان سیواس

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: سیواس

معرفی استان سیواس

استان سیواس در منطقه آناتولی مرکزی قرار گرفته‌است. راه شاهی ایران و جاده ابریشم از سیواس می‌گذشته‌است.