• a
فرانسه - استان Aquitaine
فرانسه - استان Aquitaine

استان آکیتن Aquitaine

استان آکیتن

یکی از استان های کشور فرانسه

معرفی استان آکیتن

آکیتن یکی از ناحیههای ۲۶گانه کشور فرانسه است.

این ناحیه در کنار اقیانوس اطلس و نیز در همسایگی اسپانیا قرارگرفته و شهر بردو مرکز آن است.

بخشی از سرزمین تاریخی باسک در آکیتن قرار دارد.