• a
فرانسه - استان Auvergne
فرانسه - استان Auvergne

استان اوورنی Auvergne

استان اوورنی

یکی از استان های کشور فرانسه

معرفی استان اوورنی

اوورنی (به فرانسوی:Auvergne) یکی از ۲۶ ناحیه (استان) فرانسه است که مرکز آن کلرمون فران است. ناحیه فعلی اوورنی از منطقه تاریخی اوورنی بزرگتر است و شامل مناطق دیگری می‌باشد که قبلاً نبوده.