• a
فرانسه - استان Burgundy
فرانسه - استان Burgundy

استان بورگوین Burgundy

استان بورگوین

یکی از استان های کشور فرانسه

معرفی استان بورگوین

بورگوین (بورگونی، بورگاندی) یا (به فرانسوی:Bourgogne)یکی از ناحیه‌های کشور فرانسه است. مرکز این ناحیه، شهر دیژون (Dijon) است.
ز دوره نوسنگی مردمانی در این منطقه زیسته‌اند و پس از آن هم تیره‌هایی از گُل‌ها، گلهای رومی، و تیره‌های گوناگونی از ژرمن‌ها و از همه مهم‌تر بورگوندی‌ها و فرانک‌ها در درازای تاریخ در آن زیسته‌اند.

بورگوندیها نام خویش را بر این سرزمین گذاردند.