• a
فرانسه - استان Corse
فرانسه - استان Corse

استان جزیره کرس Corse

استان جزیره کرس

یکی از استان های کشور فرانسه

معرفی استان جزیره کرس

جزیره کُرس (به فرانسوی:Corse، به کرسی و ایتالیایی:Corsica) یکی از جزایر کشور فرانسه، چهارمین جزیرهٔ بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه‌است.
کرس در باختر ایتالیا، جنوب شرقی فرانسه و در شمال جزیره ساردنی قرار گرفته‌است. کرس را معمولاً نهمین ناحیهٔ فرانسه به شمار می‌آورند.

در این جزیره امروزه چند جنبش سیاسی وجود دارد که خواستار خودمختاری بیشتر کرس و حتی جدایی از فرانسه هستند.