• a
فرانسه - استان Midi Pyrénées
فرانسه - استان Midi Pyrénées

استان پیرنه میانه Midi Pyrénées

استان پیرنه میانه

یکی از استان های کشور فرانسه

معرفی استان پیرنه میانه

پیرنه میانه (به فرانسوی:Midi-Pyrénées) بزرگترین ناحیه فرانسه از لحاظ مساحت است که از هلند و دانمارک بزرگتر است.

پیرنه میانه سابقه هیچ یگانگی تاریخی یا جغرافیایی ندارد.