• a
ترکیه - استان ارزنجان
ترکیه - استان ارزنجان

استان ارزنجان

استان ارزنجان
شهرهای استان ارزنجان: ارزنجان

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: ارزنجان

شهرهای استان ارزنجان

ارزنجان

معرفی استان ارزنجان

مرکز این استان شهر ارزنجان است. شهر ارزنجان در زمین‌لرزه سال ۱۹۳۹ با بزرگی ۷٫۹ ریشتر ویران شد و در پس از آن بازسازی گردید.