• a
ترکیه - استان قسطمونی
ترکیه - استان قسطمونی

استان قسطمونی

استان قسطمونی
شهرهای استان قسطمونی: قسطمونی,توسیا,داش‌کوپرو,اینه‌بولو

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: قسطمونی

شهرهای استان قسطمونی

قسطمونی

,

توسیا

,

داش‌کوپرو

,

اینه‌بولو