• a

7 رمضان سال 1319

انتشار روزنامه مظفری در بوشهر

8 فروردین سال 1297

مرگ عده زیادی از هموطنان براثر بیماری تیفوس

8 فروردین سال 1340

حفر موفقیت آمیز اولین چاه نفت در ایران

8 فروردین سال 1357

محکومیت هشت نفر دانشجوی ایرانی در شهر اوکلاهاما سیتی و پرداخت جریمه نقدی و دو تا ده سال زندانی به دلیل تظاهرات در بهمن 1356 ومجروح کردن دو تن از افراد پلیس

8 فروردین سال 1364

شهادت ابراهیم دارپا از کارکنان موسسه کیهان

8 فروردین سال 1373

آغاز یازدهمین جشنواره سراسری سینمای جوان

28 مارچ سال 1519

"شارلکن "امپراتور نامدار اروپای قرن شانزدهم به امپراتوری اسپانیا - آلمان ایتالیا - آمریکا - اتریش و هلند رسید و بزرگترین کشور آن زمان را در حالی که 19 سال بیشتر نداشت تشکیل داد .وی روز 3 اکتبر 1500 میلادی در" گان "متولد شده بود و ابتدا فقط پادشاه اسپانیا بود .شارلکن یا شارل پنجم روز 11 سپتامبر 1556 استعفا داد و روز 4 سپتامبر 1558 میلادی مرد.

28 مارچ سال 1572

شورش عمومی مردم هلند علیه بیدادگریهای فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و" دوک دالب "سپهسالار او در هلند به فرماندهی" پرنس دورانژ "یا" گیوم - دوناسو "که او را" گیوم خاموش "نیز میگفتند آغاز شد .علت این شورش ،فجایع فراوان دوک دالب در سرکوبی شورشیان پروتستان هلند بود که از روز 1 مارس 1566 شورش کرده بودند .نتیجه این قیام استقلال هلند در 17 ژوئن 1576 بود.

28 مارچ سال 1736

"جیمز وات "مخترع بزرگ انگلیسی) اسکاتلندی (در شهر" گرینوک "قدم به عرصه وجود گذاشت .زندگیش با تلخی و مرارت سپری شد ولی با این همه ،وی دارای چنان استعدادی بود که توانست به صورت یکی از بزرگترین مخترعین و مکتشفین زمان درآید و راه استفاده از نیروی بخار را برای بشر کشف کند .جیمز وات روز 19 اوت 1819 میلادی در 83 سالگی مرد .به روز 19 اوت 1819 مراجعه شود

28 مارچ سال 1746

"فیلیپ پنجم "یا" فیلیپ دوک - دانژو "پادشاه فرانسویالاصل اسپانیای قرن هفدهم ،پس از 63 سال زندگی و 46 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه که نوه لوئی چهاردهم محسوب میشد ،روز 14 ژوییه 1683 میلادی در" ورسای "قدم به عرصه وجود گذاشت و روز 15 نوامبر 1700 میلادی هنگامی که 17 سال داشت بنا به وصیت شارل دوم پادشاه اسپانیا به سلطنت آن کشور رسید.
1 - 10 از 21 مورد