• a

9 آگوست سال 1769

جزیره معروف" کرس "در دریای مدیترانه ،بعد از جنگی خونین به تصرف" کنت دوفر "سردار فرانسوی درآمد و به این ترتیب دوران تسلط فرانسویها بر این جزیره آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد .جزیره کرس در جنوب دریای لیگوریا و شمال جزیره ساردنی قرار گرفت ،در حدود 8720 کیلومتر مربع مساحت و 400 هزار نفر جمعیت دارد .ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه اهل همین جزیره بود.

9 آگوست سال 1805

امپراتوری اتریش ،الحاق خود با به اتحادیه روسیه و انگلستان علیه ناپلئون بناپارت فرمانروای فرانسه اعلام کرد و به این ترتیب اتحادیه دو جانبه روس و انگلیس در 11 آوریل سال 1805 میلادی به یک اتحاد مثلث تبدیل شد .نام این اتحادیه که بعدها آلمان نیز به آن پیوست" اتحادیه سوم اروپا علیه فرانسه "بود که با شکست متحدین از فرانسه ،از هم پاشید .به روز 11 آوریل 1805 مراجعه شود

9 آگوست سال 1848

قرارداد صلح میان دولت ایتالیا و امپراتوری اتریش به امضاص رسید و این اولین تلاش بزرگ ایتالیا برای رهایی از زیر قبار سلطه اتریش بود که به علت شکست" شارل آلبرت "پادشاه ساردنی با شکست روبرو شد و علت این شکست ،خیانت فردیناند دوم پادشاه" سیسیل "بود که به شارل آلبرت قول مساعدت داده بود .نقشه اتحاد ایتالیا را جانشینان شارل آلبرت در قرن نوزدهم میلادی اجرا کردند.

9 آگوست سال 1896

"پل ورلن "شاعر معروف فرانسوی در قرن نوزدهم میلادی پس از 52 سال زندگی به علت کثرت میخوارگی بدرود حیات گفت .وی روز 20 ژانویه 1844 میلادی در" متز "متولد شده بود ولی ،همه عمرش را در پاریس بسر برد .از مهمترین آثار او که از صمیمیترین دوستان" آرتور رمبو "بود ،میتوان" زمان خوشبختی - ترانه برای او - مرگ و افسانههای عاشقانه "را نام برد .به او لقب ملکالشعراص فرانسه داده بودند.

9 آگوست سال 1896

مرگ پُل وِرْلَنْ شاعر معروف فرانسوی

9 آگوست سال 1897

روز جهانی گرامیداشت مردم بومی - اختراع تراکتور توسط ( جیمز روبرتسون انگلیسی )

9 آگوست سال 1899

"پل مولر "بیوشیمیست معروف سویسی که به او لقب" پدر د.د.ت "دادهاند ،در شهر" اولتن "متولد شد .پدرش شیمیدان بود و او نیز مثل پدر به شیمی علاقمند شد و در همین رشته از دانشگاه فارغالتحصیل شد .بزرگترین کشف" پل مولر "که روز 21 ماه اکتبر سال 1965 میلادی بدرود حیات گفت" د.د.ت "برای دفع حشرات بود .به روز 21 اکتبر 1965 مراجعه شود

9 آگوست سال 1919

قرارداد 1919 بین ایران و انگلستان

9 آگوست سال 1945

بمباران اتمی ناکازاکی در ژاپن و مرگ 80 هزار نفر ژاپنی

9 آگوست سال 1945

اعلان جنگ اتحاد جماهیر شوروی به ژاپن
11 - 20 از 24 مورد