• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سر پل ذهاب
ایران - استان کرمانشاه - سر پل ذهاب
ایران - استان کرمانشاه - سر پل ذهاب

سر پل ذهاب

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر سر پل ذهاب

ارتفاع از سطح دریا 550 متر است.سرپل ذهاب در جوار ویرانه‌های شهر قدیمی حلوان بنا شده و قلعة مخروبه‌ای نیز در نزدیکی آن قرار دارد. سرپل ذهاب به عنوان دژ و پایگاه مرزی ایران باستان بود که در زمان حملة عرب‌ها به ایران از بین رفته و آثاری از پایه‌های آجری آن به‌ جا مانده است.در کتب تاریخی از این ناحیه به عنوان «زهاو» مرکز ایالت حلوان نام برده شده است. کلمة ذهاب در لغت به معنی ”آب مقطر، خوب و همچنین به معنی چشمه و منبع آب“ آمده است. ظاهراً به علت چشمه‌سارها و سراب‌های فراوان، این شهر به ذهاب مشهور شده است. نام دیگر این ناحیه ”سرپل“ است که از نام پلی بر روی رودخانة الوند در 12 کیلومتری ذهاب اخذ شده است. این پل در سال 1345 ه.ش تخریب شده است. این شهر که طبیعتی بسیار زیبا دارد در جنگ تحمیلی آسیب فراوان دید ولی بعد از جنگ دوباره بازسازی و نوسازی شد.

جاذبه های طبیعی سر پل ذهاب

چشمه آب گرم تنگ حمام

,

جگیران