• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر صحنه
ایران - استان کرمانشاه - صحنه
ایران - استان کرمانشاه - صحنه

صحنه

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر صحنه

شهرستان صحنه یکی دیگر از بخش‌های شهرستان کرمانشاه بود که در سال‌های اخیر به شهرستان‌ مستقلی تبدیل شده است. محدودة این شهرستان نیز از نواحی قدیمی و تاریخی استان کرمانشاه است و آثار و بقایای ادوار گذشته در آن به جا مانده‌اند