• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قه لای بزه رو (قلعه بزه رود) ‏
ایران - استان کرمانشاه - صحنه - ‏50 کیلومتری شمال غربی صحنه ‏
ایران - استان کرمانشاه - صحنه

قه لای بزه رو (قلعه بزه رود) ‏

قه لای بزه رو (قلعه بزه رود) ‏
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره صفوی ‏
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: صحنه
آدرس: ایران - کرمانشاه - صحنه - ‏50 کیلومتری شمال غربی صحنه ‏
در بالا دست روستای بزه رود و 50 کیلومتری شمال غربی صحنه در میان باغ های سیب آثار قلعه قدیمی باقی مانده است . از ‏بنای اصلی قلعه یک ردیف اتاق که با آجر و ملاط گچ ساخته شده است در ضلع جنوبی و بقایای دیواری از گل و سنگ در ضلع ‏شمالی به جا مانده است . آجر پاره ها و سفالینه های لعابدار فراوانی در پیرامون آن دیده شده است . بیشتر سفالینه ها به دوره ‏صفوی مربوط است . ‏