• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گنبد کاووس
ایران - استان گلستان - گنبد کاووس
ایران - استان گلستان - گنبد کاووس

گنبد کاووس

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان گلستان

معرفی شهر گنبد کاووس

نام این شهر از نام ”قابوس بن وشمگیر“ – یکی از حاکمان آل زیار- (366-403ه.ق) گرفته شده است که از سال 315 تا 470 هجری قمری در گرگان و طبرستان حکومت داشتند. جرجان در اثر تهاجمات تیموریان و مغول‌ها از بین رفت و بعداً شهر گنبد بنا گردید که در سال 1316 هجری شمسی گنبد کاووس نامیده شدنقشه اصلی این شهر در اوایل سلطنت رضاخان توسط مهندسان آلمانی طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد و از شهرهایی است که با اصول شهرسازی مدرن طراحی شده و فاقد هرگونه معابر تنگ و پر پیچ و خم است. این شهر امروزه از شهر‌های زیبا و دیدنی استان گلستان محسوب می‌شود

بناهای تاریخی گنبد کاووس

میل گنبد قابوس