• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر الیگودرز
ایران - استان لرستان - الیگودرز
ایران - استان لرستان - الیگودرز

الیگودرز

شهر الیگودرز
پبش شماره: 0664
ارتفاع از سطح دریا: 1,980
جمعیت: 79,972 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان لرستان

معرفی شهر الیگودرز

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند، پیش از شکل‌گیری شهر فعلی الیگودرز، در محل کنونی آن شهری با همین نام وجود داشته که به علل نامعلوم از بین رفته است. مردم این دیار، مذهب شیعه قدیم ( علوی ) داشته‌اند و خانقاه آن ، مرکز تعلیمات دینی قزلباشان و درویشان بوده است. شاه اسماعیل صفوی در یکی از سفرهای خود از این خانقاه دیدن کرده است. در کوه‌ها و تپه‌های الیگودرز، آثاری از قبیل آجرهای مکعب مستطیل و ظرف سفالی و فلزی مربوط به قرن هفتم هجری به دست آمده است. هسته اولیه شهر الیگودرز در درجه اول در اثر رودخانه‌ها ، قناتها و چشمه‌ها پدید آمده است. موقعیت ارتباطی از عوامل مهم دیگر در ایجاد و گسترش این شهر بوده است. به طوری که یکی از راه‌های مهم اصفهان به غرب کشور از فریدن ، الیگودرز، گاپله و بروجرد می‌گذشت. همچنین این منطقه، نواحی بختیاری را به فلات مرکزی ایران ( اراک، خمین، گلپایگان، خوانسار ) متصل کرده است