• a
کشور Iran - استان لرستان
کشور Iran - استان لرستان

استان لرستان Lorestan

یکی از استان های کشور ایران

شهر مرکزی: خرم آباد

معرفی استان لرستان

استان لرستان یکی از استان های غربی کشور است که از سمت شمال با استان های همدان و مرکزی، از شرق با اصفهان، از جنوب با خوزستان و از غرب با کرمانشاه و ایلام همسایه است. بر اساس تقسیمات کشوری؛ در سال 1381 استان لرستان با مساحت 280640 کیلومتر مربع، دارای 9 شهرستان با نام های الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، دلفان، دورود، کوهدشت، ازنا، پل دختر و سلسله می باشد.

صنایع دستی لرستان

صنایع‌ دستی‌ لرستان‌ در سه‌ نوع‌ متمایز عشایری‌، روستایی‌ و شهری‌ شکل‌ گرفته‌اند.بیشتر تولیدات‌ صنایع‌ دستی‌ عشایری‌ به‌ مصرف‌ خانوار می‌رسد و کمتر به‌ بازار عرضه‌ می‌شود.
انواع‌ صنایع‌دستی‌ عشایر لر عبارتند از:سیاه‌ چادر، چیت‌، قالی‌ و گلیم‌
صنایع‌ دستی‌ روستایی‌ را قالی‌، گلیم‌، رنگرزی‌ و جاجیم‌بافی‌ تشکیل‌ می‌دهند
عمده‌ صنایع‌ دستی‌ شهری‌ نیز خراطی‌، نمدبافی‌، قلم‌ زنی‌، ورشوسازی‌، قالی‌ و گلیم‌ بافی‌هستند
مهّم‌ترین‌ سوغاتی‌های‌ استان‌ گلیم‌، جاجیم‌، روتختی‌، روفرشی‌، رومیزی‌، سجاده‌، گیوه‌ زنانه‌ و سرامیک‌می‌باشد.
علاوه‌ بر سوغاتی‌های‌ صنایع‌ دستی‌، انواع‌ شیرینی‌ها، حلوا، عسل‌ و روغن‌ حیوانی‌ نیز در شمارسوغاتی‌های‌ مهّم‌ استان‌ به‌ حساب‌ می‌آیند و طرفداران‌ بسیاری‌ دارند.