• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کلیبر
ایران - استان آذربایجان شرقی - کلیبر
ایران - استان آذربایجان شرقی - کلیبر

کلیبر

شهر کلیبر
پبش شماره: 0427422
ارتفاع از سطح دریا: 1,240
جمعیت: 9,700 متر
جاذبه های طبیعی:ارسباران

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی شهر کلیبر

در روزگاران قدیم اهر و کلیبر از قصبات پیشکین(مشگین شهر) بودند. در بحث تومان پیشکین، حمد الله مستوفی درباره کلیبر چنین می نویسد:« تومان پیشکین، در این تومان هفت شهر است. پیشکین، خیاو، انار، ارجار، اهر، تکلفه، کلنبر(کلیبر)»
از نظر تاریخی، کلیبر به خاطر وجود قلعه بابک که روزگار مرکز قدرت بابک خرمدین بوده، دارای اهمیت فوق العاده ای است.

جاذبه های طبیعی کلیبر

ارسباران