• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه جمهور( بابك)
ایران - استان آذربایجان شرقی - کلیبر - 3 کیلومتری جنوب غربی کلیبر
ایران - استان آذربایجان شرقی - کلیبر

قلعه جمهور( بابك)

قلعه جمهور( بابك)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1200 سال
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: کلیبر
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - کلیبر - 3 کیلومتری جنوب غربی کلیبر
"قلعه جاویدان"،"قلعه جمهور"یا "دژبذ"معروف به قلعه بابک در 3 کیلومتری جنوب غربی کلیبر واقع شده است و2300 تا 2600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.این قلعه بر فراز کوهستانی به نام جمهور واقع شده و دره هایی به عمق 400 تا 600 متر از هر سو آن رادر بر گرفته است.برای رسیدن به این قلعه تنها از یک سو و فقط یک راه مال رو وجود دارد.در کاوش های باستان شناسی آثار بسیاری از این قلعه به دست آمده است.از آن جمله می توان از سفالینه های منقوش و لعاب دار مربوط به قرن سوم و سکه های مربوط به دوره اتابکان آذربایجان و هزار اسپیان (قرون 6 و 7 هجری )و تنورهای متعدد پخت نان یاد کرد.شواهدنشان می دهد که این قلعه از قرن دوم تا اواخر قرن هفتم هجری در زمان های مختلف آباد بود و امرای وقت از استحکامات آن استفاده می کردند.