• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حاجی آباد
ایران - استان هرمزگان - حاجی آباد
ایران - استان هرمزگان - حاجی آباد

حاجی آباد

شهر حاجی آباد
پبش شماره: 0763422
ارتفاع از سطح دریا: 500
جمعیت: 21,052 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان هرمزگان

معرفی شهر حاجی آباد

حاجی‌آباد یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد.