• a
کشور Iran - استان هرمزگان
کشور Iran - استان هرمزگان

استان هرمزگان Hormozgan

یکی از استان های کشور ایران

شهر مرکزی: بندر عباس

معرفی استان هرمزگان

استان هرمزگان با وسعت حدود 71193 کیلومتر مربع؛ معادل 3/4 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. این استان در جنوب کشور قرار گرفته و از شمال به استان کرمان، از جنوب به آبهای نیلگون خلیج فارس، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به استانهای فارس و بوشهر محدود شده است. استان هرمزگان دارای 11 شهرستان، 21 مرکز، 29 بخش، 76 دهستان و 1908 آبادی دارای سکنه است.

صنایع دستی هرمزگان

صنایع‌ دستی‌ و سوغاتی‌های‌ استان‌ عبارتند از:کوزه‌های‌ سفالی‌ معروف‌ به‌ حبله‌،پارچه‌های‌ گلابتون‌ دوزی‌ شده‌، شیریکی‌ پیچ‌، چادر شب‌، قالی‌ و فرش‌، سبد و حصیر و انواعی‌ از صنایع‌ دستی‌دریایی‌ که‌ مورد علاقه‌ جهانگردان‌ قرار می‌گیرند.