• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زرین آباد(ایجرود)
ایران - استان زنجان - زرین آباد(ایجرود)
ایران - استان زنجان - زرین آباد(ایجرود)

زرین آباد(ایجرود)

شهر زرین آباد(ایجرود)
پبش شماره: 0242372

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان زنجان

معرفی شهر زرین آباد(ایجرود)

ارتفاع از سطح دریا 1740 متر است. مده‌ترین جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان ایجرود که این منطقه را از سایر
نقاط استان متمایز نموده و شرایط لازم را برای گردشگری و به‌ویژه
اکوتوریسم فراهم می‌نماید عبارتند از:تنوع راه‌های ورودی و خروجی شهرستان
حداقل هشت مسیر جاده آسفالته فرعی و یک جاده فرعی اصلی غرب کشور که در طول و
عرض شهرستان گسترده شده‌اند و بنا به تعریفی می توان گفت که جاذبه‌های
گردشگری طبیعی و تاریخی که عمدتاًدر جوار هم قرار گرفته‌اند در یک کریدور
تاریخی و طبیعی از آثار تاریخی زنجان سلطانیه سجاس قیدار نبی شروع و از
طریق آثار تاریخی گلابر و مناظر طبیعی و دیدنی آن به زرینآباد که از کنار
دریاچه سد گلابر نیز عبور می‌نماید به مناظر بسیار زیبا و آثارتاریخی
روستای خوئین(قلعه زیر زمینی دژمنده و بازار و گرمابه) و چشم‌انداز طبیعی
زیبای باغات، جنگل‌ها و آبگرم روستای ارکوئین، گورستان‌های تاریخی با قدمت
بسیار زیاد روستاهای قمچقای بلوبین و سعیدآباد و خوئین و همچنین میل خوئین
پل تاریخی قجور احداث شده بر روی رودخانه قزل‌اوزن با ورود به شهرستان
ماهنشان و اثر تاریخی تخت سلیمان در شهرستان همجوار یعنی تکاب استان
آذربایجان‌غربی ختم می‌شود. مسیر فوق دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند
مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا عامل جذب گردشگر باشد.