• a
کشور Iran - استان زنجان
کشور Iran - استان زنجان

استان زنجان Zanjan

یکی از استان های کشور ایران

شهر مرکزی: زنجان

معرفی استان زنجان

استان زنجان یکی از استان های با اهمیت ایران است که در ناحیه مرکزی شمال غربی ایران واقع شده و از نظر ارتباط به دلیل استقرار بر محور ترانزیتى، نقطه ارتباطی مرکز با غرب و شمال غربی ایران به شمار می آید. مهمترین آثار تاریخی و باستانی استان زنجان شامل گنبد باشکوه سلطانیه، بازار زنجان، مجموعه رختشویخانه، مسجد جامع زنجان، مقبره قیدار نبی در خدابنده، آرامگاه احمد زهرنوش و امامزاده زیدالکبیر در ابهر است.

صنایع دستی زنجان

صنایع دستی و سوغاتی های زنجان عبارتند از چاقوهای ساده و مرکب ،فرش،چاروق و ملیله کاری،نقره کاری و انواع گلیم و جاجیم .