• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نور آباد(دفان)
ایران - استان لرستان - نور آباد(دفان)
ایران - استان لرستان - نور آباد(دفان)

نور آباد(دفان)

شهر نور آباد(دفان)
پبش شماره: 0663722
ارتفاع از سطح دریا: 1,800
جمعیت: 56,530 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان لرستان

معرفی شهر نور آباد(دفان)

دلفان (دلفو) از شهرستان های وسیع و کوهستانی شمال لرستان است. با وجود دوری از راه های تجاری، نظامی و بر کنار بودن از رویدادهای مهم تاریخی ، آثار باستانی(مفرغ) به دست آمده از آن، نشان می دهند که دلفان محل سکونت کاسی های دام دار و جنگجو بوده و در دوره هخامنشی و ساسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.