• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر استانبول
Turkey - Istanbul province - Istanbul
Turkey - Istanbul province - Istanbul
Istanbul

استانبول Istanbul

شهر استانبول
جمعیت: 12,829,960 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان استانبول

معرفی شهر استانبول

این کلان شهر به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۰ انتخاب شده‌است. همچنبن از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می‌رود.