• a
ترکیه - استان Istanbul
ترکیه - استان Istanbul

استان استانبول Istanbul

استان استانبول
شهرهای استان استانبول: استانبول

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: استانبول

شهرهای استان استانبول

استانبول

معرفی استان استانبول

شهر استانبول بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه است و جمعیت آن بیش از جمعیت استان آنکارا (پایتخت کشور ترکیه) است.