• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چانقری
Turkey - province -
Turkey - province -

چانقری

شهر چانقری
جمعیت: 66,580 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان چانقری

معرفی شهر چانقری

شهر چانقری در ۱۴۰ کیلومتری شمال خاوری آنکارا و در دره‌ای پرآب و غنی قرار گرفته‌است. بلندی این شهر از سطح دریا، ۸۰۰ متر و جمعیت آن ۶۲٫۵۰۸ نفر است.