• a
ترکیه - استان چانقری
ترکیه - استان چانقری

استان چانقری

استان چانقری
شهرهای استان چانقری: چانقری,چرکش,ایلگاز

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: چانقری

شهرهای استان چانقری

چانقری

,

چرکش

,

ایلگاز

معرفی استان چانقری

چانقری منطقه‌ای کشاورزی است که گندم، بنشن، ذرت و گوجه فرنگی از رستنی‌های اصلی کشاورزی آن است. استان چانقری دارای تابستان‌های بسیار گرم و خشک و زمستان‌های بسیار سرد و بارانی و گاه برفی است.