• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دشتی( خورموج)
ایران - استان بوشهر - دشتی( خورموج)
ایران - استان بوشهر - دشتی( خورموج)

دشتی( خورموج)

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان بوشهر

معرفی شهر دشتی( خورموج)

ارتفاع تا سطح دریا 60 متر و جمعیت آن 32.255 نفر می باشد. یکی از شهرستان‌های استان بوشهر، شهرستان دشتی به مرکزیت خورموج است که بخش کاکی در جنوب شرقی آن قرار دارد. کاکی مرکز بلوک دشتی است که در زمان قدیم به آن ماندستان می‌گفتند.ماندستان از نام رودخانه مند یا ماند گرفته شده است. این رودخانه در مناطقی که به خلیج فارس می‌ریزد به علت هموار وکم شیب بودن زمین، سرعت چندانی ندارد، لذا به نظر می‌رسد آب رودخانه از حرکت باز ایستاده ( مانده) است. به همین جهت به این رودخانه مند یا ماند نام داده‌اند و کناره‌های آن را که نزدیک خلیج فارس است ماندستان گفته‌اند. وجه تسمیه دیگر ماندستان آن است که این رودخانه وزمین‌های اطراف آن از نظر کشاورزی فایده چندانی ندارد و گویا رودخانه در آن حدود مانده است.

جاذبه های طبیعی دشتی( خورموج)

آب گرم گنویه

,

آب گرم نیکو