• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد بردستان
ایران - استان بوشهر - دشتی( خورموج) - درکنار روستای بردستان
ایران - استان بوشهر - دشتی( خورموج)

مسجد بردستان

مسجد بردستان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرون اولیه اسلامی سال 1273
کشور: ایران
استان: بوشهر
شهر: دشتی( خورموج)
آدرس: ایران - بوشهر - دشتی( خورموج) - درکنار روستای بردستان
درکنار روستای بردستان و در میان یک گور ستان قدیمی که بر تپه ای مملو از قبور کهنه قرار دارد، مسجدبردستان واقع شده است. این مسجداز یک عمارت مربع مستطیل با یک مدخل کوچک و شبستان وسیع تشکیل شده است. شبستان برای روشنایی و هواگیری، فضاهای درگاه مانندی دارد که از داخل و خارج باگچبری های زیبایی تزئین شده اند.
‏بر فراز شبستان، بادگیری به سبک معمول جنوب ایران ساخته شده است که خنکی و مطلوبیت هوای درون شبستان را تأمین می کند. بر در ورودی مسجدکه در طرفین آن دو سکوی سنگی در زیر طلاقی تعبیه شده است، لوحه ای مرمرین قرار دارد که نشان می دهد، بنای مسجددر سال 1273 هجری قمری توسط حیدرخان دشتی تعمیر شده است. در درون یکی از اتاق های مسجدکتیبه ای بر روی چوب وجود دارد که تاریخ تعمیر مسجدرا در 852 هجری نشان می دهد. بنابراین مسجدبردستان پیش از تاریخ 852 ‏هجری بنا شده است و گمان می رود از بناهای قرون اولیه اسلامی باشد. .