• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بایرامیچ
Turkey - province -
Turkey - province -

بایرامیچ

شهر بایرامیچ
جمعیت: 13,288 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان چاناق‌قلعه

معرفی شهر بایرامیچ