• a
ترکیه - استان چاناق‌قلعه
ترکیه - استان چاناق‌قلعه

استان چاناق‌قلعه

استان چاناق‌قلعه

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: چاناق‌قلعه

معرفی استان چاناق‌قلعه

این استان در شمال غربی ترکیه و در بخش آسیای این کشور واقع شده است و نام خود را از قلعه‌ای به همین نام گرفته است.آثار باستانی مربوط به شهر تروی در این استان یافت شده است.