• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بروجن
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - بروجن
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - بروجن

بروجن

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان چهارمحال و بختیاری

معرفی شهر بروجن

ارتفاع از سطح دریا 2225 متر است.بروجن دومین شهر منطقه چهارمحال و بختیاری است. این شهر در دشتی به وسعت حدود 580 کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه منطقه و در محل تلاقی راه‌های سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و فارس قرار گرفته است. تاریخ اسکان جمعیت در این مکان به یکی دو قرن و تاریخ مرکزیت جمعیت به حدی که بتوان آن را شهر نامید به پس از نهضت مشروطیت می‌رسد. رشد فزاینده جمعیت آن از دهه‌های سوم و چهارم قرن حاضر آغاز می‌شود. گسترش شهر بروجن با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که در تلاقی سه استان مذکور قرار گرفته است، توسعه آن را از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نموده و روند رشد آن را تسریع کرده است.

مراکز مذهبی بروجن

امامزاده حمزه علی