• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آبشار آتشگاه
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - بروجن - فا صله ی40 ‏کیلومتری شهر لردگان
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - بروجن

آبشار آتشگاه

آبشار آتشگاه
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - بروجن - فا صله ی40 ‏کیلومتری شهر لردگان
این آبشار در فا صله ی40 ‏کیلومتری شهر لردگان، پس از روستاهای میلاس و سردشت شوش در روستای آتشگاه واقع شده است.روستای آتشگاه که خاطرات سرداران عیلامی را به یاد می آورد،دره ای تنگ و زیبا با خصوصیات بکر و طبیعی است.در میان دره ،نهر خروشانی جاری است وسنگ های آهکی و گچی و درختان کهنسال گردو،چنار، بلوط و زبان گنجشک پیرامون آن را فرا گرفته اند و شیب زیاد و پستی و بلندی های جابجای آن آبشار های کوچک متعددی را در طول 3 ‏کیلومتر ایجاد کرده است. با آنکه منطقه هوایی معتدل متمایل به گرم دارد، لیکن در میان دره هوا به شدت خنک و روح افزا است وکمی تامل در آن خستگی راه را از تن آدمی به در می کند. در فاصله ی 200 ‏متری دو آبشار نسبتأ بزرگ که هر هفته در ایام تعطیل پذیرای مسا فران از راه رسیده ی دور و نزدیک است، خودنما یی می کنند که در پیوند با عناصر زیبای طبیعی مانند دره، سبزهزارن و اقلیم مناسب، فضای بسیار فرحبخشی را جهت گذران اوقات فراغت و تفرج فواهم می آورند.